โปรประจำวัน

ฝาก 300 รับ 330
ฝาก 500 รับ 550
ฝาก 1,000 รับ 1,100
ฝาก 3,000 รับ 3,300
ฝาก 5,000 รับ 5,500
ทำเทิร์น 1 เท่า